Рекламна фотография

Модната и комерсиалната фотография често се обединяват в една обща категория – рекламната фотография. Причината за това обобщение е, че целта и на двата вида фотография е да продава определен продукт. От друга страна, целта на editorial фотографията е да разкаже или развие история по определена тема.

Комерсиална фотография

Целта на комерсиалната фотография е да продаде определен продукт, като акцентът на цялата фотосесия пада върху Продукта. Това означава, че стайлинга, осветлението и фона са много изчистени и обикновени. За пример, може да си представим фотосесия за каталог на дрехи на бял или почти бял фон, много лек грим и една светлина близо до гледната точка на камерата.

Модна фотография

За разлика от комерсиалната фотография, акцентът на модната фотография не пада върху дрехите или аксесоарите, а върху стила и настроението на изображението. Рядко ще видите едноцветен фон и в студио. Най-често се използват места, които кореспондират и се вписват в стила на изображението. Моделът често е много екстравагантен – често със силен и изразителен грим, изкуствени мигли. Така изграденото изображение е много по-сложно.

Editorial

Editorial фотографията е много близка до модната фотография, но с една съществена разлика – целта й не е да продаде определен продукт, а нещо по-голямо. В модната фотография наблягаме на стила на живот, докато в editorial фотографията разказваме история към определена тема.

Разбира се тази класификация е условна. Доколкото фотографията е визуално изкуство, което не се подчинява на строги правила, ние ще подберем изразните средства така, че да отговарят максимално добре поставените задачи и целената аудитория.